• tandd1 sld
 • tandd2 sld
 • tandd3 sld
 • tandd4 sld
 • Ασύρματα καταγραφικά με δυνατότητα αποστολής alarm μέσω e-mail και SMS.
 • Ασύρματα καταγραφικά με δυνατότητα cloud χειρισμό.
 • WiFi ready καταγραφικά θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας.
 • Ασύρματα Καταγραφικά Θερμοκρασίας
 • Αρχική
 • Προϊόντα
 • Καταγραφικά
 • καταγραφικά θερμοκρασίας, υγρασίας, ατμοσφαιρικής πίεσης, ηλιακής ακτινοβολίας, κ.α.

καταγραφικά θερμοκρασίας, υγρασίας, ατμοσφαιρικής πίεσης, ηλιακής ακτινοβολίας, κ.α.

logger_7u

Προσφέροντας τη δυνατότητα χαμηλότερου κόστους για εφαρμογές που δεν απαιτούν συνδεσιμότητα δικτύου, η σειρά ΤR-7U που λειτουργούν με μπαταρία προσφέρει εξαιρετική λειτουργικότητα στη καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας, υγρασίας, ατμοσφαιρικής πίεσης και ηλιακής ακτινοβολίας. Η ένδειξη στην οθόνη μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο. Η συνδεσιμότητα με USB εξασφαλίζει την ταχύτατη μεταφόρτωση δεδομένων. Χρειάζονται μόλις 8 περίπου δευτερόλεπτα για να μεταφέρετε όλα τα περιεχόμενα της μνήμης! Τα μοναδικά προϊόντα TR-7xU της TandD είναι οι μόνες συσκευές καταγραφής δεδομένων στη σύγχρονη αγορά που επιτρέπουν την επιτόπου ανάκτηση δεδομένων μέσω ενός Συλλέκτη Δεδομένων χειρός (TR-57U).

 

Για περισσότερες Πληροφορίες ή στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της T&D Corporation.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο