• tandd1 sld
  • tandd2 sld
  • tandd3 sld
  • tandd4 sld
  • Ασύρματα καταγραφικά με δυνατότητα αποστολής alarm μέσω e-mail και SMS.
  • Ασύρματα καταγραφικά με δυνατότητα cloud χειρισμό.
  • WiFi ready καταγραφικά θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας.
  • Ασύρματα Καταγραφικά Θερμοκρασίας

Καταγραφικά Θερμοκρασίας Δικτυακά, Internet ready

logger_tr_71w

Η σειρά TR-7xwf καταγραφικών με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο παρέχει εξαιρετική λειτουργικότητα σε χαμηλό κόστος. Διαθέτωντας ενσωματωμένο εξυπηρετητή δικτύου πράγμα "σπάνιο" στη σύγχρονη αγορά, αυτά τα υπέρ-αξιόπιστα καταγραφικά έχουν δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης σε τοπικό δίκτυο, μέσω port 10/100 Base-T Ethernet ή μέσω ασύρματης σύνδεσης τοπικού δικτύου (LAN) 802.11 a/b/g/n. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την άμεση παρακολούθηση ή μεταφορά δεδομένων από οποιοδήποτε σημείο του δικτύου ή μέσω internet χρησιμοποιώντας την υπηρεσία webstorage service. Τα TR-7xWf μπορούν ακόμη να στείλουν μηνύματα (E-mail) συναγερμών άμεσα σε 5 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , συμπεριλαμβανομένων και κινητών τηλεφώνων, κάθε φορά που κάποια τιμή υπερβαίνει τα προκαθορισμένα όρια

 

Για περισσότερες Πληροφορίες ή στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της T&D Corporation.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο